ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพ็ญศรี วงษ์พุฒ
ชื่อเรื่อง ตราบาปในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
หัวเรื่อง โรงพยาบาลแม่จัน;โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย;สังคม;Acquired immunodeficiency syndrome;HIV infections;Dissertations, academic -- Public Health
จำนวนหน้า 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: [132]-140
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545