ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัญชัญ วิรัชลาภ
ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูและการรวมโปรโตพลาสต์คะน้าจีนและบร็อคโคลี่
หัวเรื่อง ละอองเกสร -- การเพาะเลี้ยง;ผักคะน้าจีน -- ละอองเกสร;บร็อคโคลี่ -- ละอองเกสร;โปรโตพลาสต์
จำนวนหน้า 90 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544