ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุไรลักษณ์ ภาคศิริ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Fusarium oxysporum จากการวิเคราะห์ลำดับเบสในตำแหน่งอินเทอร์นัลทรานสไครพ์สเพเซอร์
หัวเรื่อง พันธุกรรม;เชื้อรา;ดีเอ็นเอ;อินเทอร์นัลทรานสไครพ์สเพเซอร์
จำนวนหน้า 61 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [33]-37
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544