ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพรัช คงทอง
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพในจังหวัดเชียงใหม่ต่อ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป. วิอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 : กรณีศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่
หัวเรื่อง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา;การตรวจศพ;นิติเวชวิทยา
จำนวนหน้า ฐ, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544