ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัฐประกรณ์ พวงเงินมาก
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงในผู้ป่วยวัณโรค อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่;วัณโรค -- การรักษาด้วยยา;ความสัมพันธ์ในครอบครัว;ครอบครัว
จำนวนหน้า ญ, 80 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544