ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุริศา พนาวัลย์สมบัติ
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กสำหรับกระบวนวิชาวัสดุกราฟิกเพื่อการศึกษา สุริศา พนาวัลย์สัมบัติ
หัวเรื่อง วัสดุกราฟิค -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;การศึกษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
จำนวนหน้า ญ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544