ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
ชื่อเรื่อง การทำให้บริสุทธิ์ การหาลักษณะเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนสะสม SP1 และ SP2 ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่
หัวเรื่อง หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต;โปรตีน
จำนวนหน้า ฏ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544