ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จริยาพร บุญสุข
ชื่อเรื่อง วิธีอย่างง่ายในการตรวจวัดปริมาณสารหอม 2-อะเซทิล-1-พีโรลีนในเมล็ดข้าว
หัวเรื่อง ความหอม;ข้าว -- เมล็ดพันธุ์;สารหอมระเหย;โครมาโตกราฟีย์
จำนวนหน้า น, 225 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [209]-217
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544