ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจมาศ จรรยาวัฒนานนท์
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจและอุปสรรคในการออกกำลังกายของบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
หัวเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ -- บุคลากร;การออกกำลังกาย;แรงจูงใจ
จำนวนหน้า ฎ, 177 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [154]-162
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544