ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชุติกานต์ สุริยะ
ชื่อเรื่อง การบูรณาการความเชื่อดั้งเดิม กับการแพทย์สมัยใหม่ในวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ;สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่;การแพทย์;ความเชื่อ
จำนวนหน้า ฐ, 220 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 186-193
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544