ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนพิสุทธิ์ มังคลัษเฐียร
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคจากไปรษณีย์โดยตรง
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม;บริโภคกรรม;ไปรษณีย์;ผู้บริโภค -- ลำปาง;โฆษณา;การประชาสัมพันธ์
จำนวนหน้า ฏ, 69 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [61]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544