ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัญชา อินถา
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอสันป่าตองต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง;ผู้นำชนบท -- สันป่าตอง (เชียงใหม่);ผู้นำชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่);ผู้นำชนบท -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่;ผู้นำชุมชน -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 104 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544