ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัลญรัตน์ อินตายวง
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนสามแห่ง ของภาคเหนือตอนบน
หัวเรื่อง โรคเอดส์ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า น, 454 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 429-433
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544