ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ ชมภูรัตน์
ชื่อเรื่อง ความต้องการและความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว;พลศึกษาสำหรับเด็ก;พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ชุมชน
จำนวนหน้า ฐ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [76]-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544