ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทองพูน จุลเดช
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการสอนการเขียนคำในมาตราตัวสะกดแม่กนโดยใชสื่อประสม สำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- ตัวสะกด;ภาษาไทย -- การเขียน;ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่;ชาวเขา;กะเหรี่ยง
จำนวนหน้า ญ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544