ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรกฎ ปราบไพรี
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยวิธีการแข่งขันเป็นทีม
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาไทย -- การเขียน;ภาษาไทย -- ตัวสะกด;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 238 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [56]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544