ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรากร รัตนอารีกุล
ชื่อเรื่อง พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานและการค้าชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาชุมชนชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
หัวเรื่อง การตั้งถิ่นฐาน;น่าน -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว;ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- น่าน;หมู่บ้านห้วยโก๋น (น่าน);อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
จำนวนหน้า ฒ, 240 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 213-218
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544