ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์ฉาย ทองงาม
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนโมดูลวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นต้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
หัวเรื่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);พื้นที่ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 226 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 35-36
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544