ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุทธ ประวัง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแหล่งวิทยาการในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดียสำหรับการเรียนในวิชาสุนทรียภาพของชีวิต (ทางทัศนศิลป์)
หัวเรื่อง เวิลด์ไวด์เว็บ;คอมพิวเตอร์;สุนทรียศาสตร์;ศิลปะ
จำนวนหน้า 128 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [84]-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544