ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศิวิมล ปัญโญนันท์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ด้านการวางแผนความต้องการวัสดุของ บริษัทลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทลำพูนซิงเดนเก็น;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;โรงงาน -- วัสดุและอุปกรณ์
จำนวนหน้า ญ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 116-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544