ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มณฑล อนันต์
ชื่อเรื่อง การศึกษาโคแฟคเตอรัล เมตริกซ์
หัวเรื่อง พีชคณิต -- วิจัย;โคแฟคเตอรัลเมตริกซ์ -- วิจัย;แมตริกซ์
จำนวนหน้า 83 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2522