ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ระเบียบ รังแก้ว
ชื่อเรื่อง การเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมห้องปฏิบัติการทางภาษาในโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การสอนด้วยอุปกรณ์;ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
จำนวนหน้า ซ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 34-36
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544