ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรพรรณ เพ็ญตระกูลชัย
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่พยากรณ์ความปราถนาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปฎิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมเกษตร
หัวเรื่อง บุคลิกภาพ;ความเครียด;จิตใจและร่างกาย;คุณภาพชีวิต;โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร -- พนักงาน
จำนวนหน้า 140 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544