ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิระประภา คำบุญเรือง
ชื่อเรื่อง การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้หลังการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นนักฝึกอบรมในงานด้านผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกอบรมงานด้านผู้สูงอายุแห่งเอเชีย
หัวเรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมงานด้านผู้สูงอายุแห่งเอเชีย;การฝึกอบรม;เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
จำนวนหน้า ณ, 143 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 131-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544