ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมบัติ อังกูรพิริยะ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ : กรณีศึกษา บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) -- พนักงาน;พนักงานขาย -- ความพอใจในการทำงาน;ความพอใจในการทำงาน;เวชภัณฑ์
จำนวนหน้า ฏ, 112 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544