ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายพิณ ภู่วิจิตร
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของพนักงานในสังกัดสำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขตเหนือต่อการแปรรูปของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง การสื่อสารแห่งประเทศไทย -- พนักงาน;พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ);การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
จำนวนหน้า ฑ, 173 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544