ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เขมิกา คำนวน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมส่งออกผักและผลไม้แช่แข็งในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2543 : กรณีศึกษา บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
หัวเรื่อง บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์;อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่;ผัก -- การส่งออก;ผลไม้ -- การส่งออก
จำนวนหน้า ฎ, 138 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544