ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนทรี ศรีไทย
ชื่อเรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกตัวแทนประกันชีวิตของผู้บริหารหน่วย : กรณีศึกษา บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์;ประกันชีวิต
จำนวนหน้า ฐ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544