ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกวรรณ วงศ์วิวัฒน์
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติการจ่ายยาของบุคลากรร้านยาในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
หัวเรื่อง ร้านขายยา -- หนองม่วง (ลพบุรี);Dispensatories -- Lop Buri;Drugstores -- Lop Buri
จำนวนหน้า 80 หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : หน้า 69-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544