ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันทิชา ไชยานุกิจ
ชื่อเรื่อง ต้นทุนดำเนินการของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
หัวเรื่อง ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่;การใช้ยา -- ต้นทุนและประสิทธิผล;ยา;วัณโรค -- การรักษาด้วยยา;Drugs -- Side effects;Antitubercular agents;Tuberculosis -- Chemotherapy -- Cost of operation;Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า 94 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 68-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544