ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ ปานเทือก
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับเกษตรกรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน);การปรับปรุงโครงสร้างหนี้;หนี้ -- ลำปาง;เกษตรกร -- ลำปาง
จำนวนหน้า ญ, 53 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 48
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544