ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ชื่อเรื่อง แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาครัฐบาลของประเทศไทย
หัวเรื่อง แบบจำลองทางเศรษฐมิติ;การคลัง -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ;ภาษี -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
จำนวนหน้า 257 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [242]-248
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544