ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิกุล พงษ์กลาง
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถาบันการศึกษารัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย;การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย;โรงเรียนรัฐบาล -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
จำนวนหน้า ฑ, 145 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [106]-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544