ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สกล เลี่ยมประวัติ
ชื่อเรื่อง การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 : กรณีศึกษา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) -- การรับรองคุณภาพ;การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน;ไอเอสโอ 9001:2000
จำนวนหน้า ฏ, 146 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [136]-137
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544