ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พามดา ชูวุฒยากร
ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงสุกรขุน : กรณีศึกษา บริษัทแม่ทา วี.พี. จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทแม่ทา วี.พี.;สุกร -- แม่ทา (ลำพูน) -- ต้นทุนการผลิต;สุกร -- แม่ทา (ลำพูน) -- อัตราตอบแทน;สุกร -- การตลาด -- แม่ทา (ลำพูน)
จำนวนหน้า ฏ, 96 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544