ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารุวรรณ เจริญสุข
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้ซื้อในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้กรณีศึกษา บริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ ค้าไม้ จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ ค้าไม้;ไม้ -- การตลาด -- เชียงใหม่;วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 81 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544