ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นราธิป วิทยากร
ชื่อเรื่อง การเตรียมและตรวจสอบผลของคาร์บอนที่มีต่อสมบัติพิโซอิเลคตริกของวัสดุผสมเลดเซอร์โคเนตติตาเนตพอลิเอธิลีน ความหนาแน่นสูง แบบ 0-3
หัวเรื่อง เพียโซอิเล็กทริก;คาร์บอน;เลดเซอร์โคเนตติตาเนต;โพลิเอทิลีน
จำนวนหน้า ต, 108 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544