ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพงศ์ ดีไพร
ชื่อเรื่อง ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อการเปลี่ยนแปลงการกระโดดแนวดิ่งของนักกีฬาบาสเกตบอล
หัวเรื่อง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ -- นักกีฬา;บาสเกตบอล;การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ;การฝึกกีฬา
จำนวนหน้า ญ, 72 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 32-33
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544