ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชรินทร์ คำใจสู้
ชื่อเรื่อง ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหารของกลุ่มแม่บ้านตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การปนเปื้อนในอาหาร -- แม่ริม (เชียงใหม่);อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ -- แม่ริม (เชียงใหม่);อาหารกับสารเคมี;กลุ่มแม่บ้าน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, 52 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [38]-40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544