ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิรัฐ สุวรรณเมธากร
ชื่อเรื่อง อุบัติการณ์การบาดเจ็บทางการกีฬาในการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ปีการศึกาา 2543
หัวเรื่อง การบาดเจ็บทางการกีฬา -- เพชรบูรณ์;การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า ฎ, 49 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41-42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544