ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาญยุทธ์ อินทร์แก้ว
ชื่อเรื่อง การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาร่วมกับโปรแกรมการฝึกว่ายน้ำที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำแบบวัดวาระยะทาง 50 เมตร
หัวเรื่อง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย -- นักกีฬา;การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ;การว่ายน้ำ;นักว่ายน้ำ
จำนวนหน้า ญ, 68 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [30]-32
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544