ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนีย์ จุ่งดิลก
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน;ห้องสมุด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย;ห้องสมุดโรงเรียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
จำนวนหน้า ซ, 145 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544