ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรยุทธ์ นันทขว้าง
ชื่อเรื่อง โปรแกรมฝึกเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของผู้รักษาประตู
หัวเรื่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย -- นักกีฬา;ฟุตกีฬา;การฝึกกีฬา;สมรรถภาพทางกาย
จำนวนหน้า ฌ, 59 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [21]-22
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544