ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยงยุทธ ปะระมะ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 ต่อความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย
หัวเรื่อง การเลือกตั้ง -- ไทย;พรรคการเมือง -- ไทย;รัฐธรรมนูญ -- ไทย
จำนวนหน้า ซ, 134 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [111]-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544