ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริพัฒน์ ประดับศรีเดช
ชื่อเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่;โรงงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่;การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่;โรงงานบดย่อยพลาสติก
จำนวนหน้า ฐ, 136 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [95]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544