ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงกมล โกศลกาญจน์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบบทบาทสตรีสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสารภีจำกัด และสหกรณ์การเกษตรสันกำแพงจำกัด จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สหกรณ์การเกษตรสารภี;สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง;สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่;สตรีชนบท -- เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ;กลุ่มสตรีสหกรณ์
จำนวนหน้า 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544