ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างราคายางพาราตลาดส่งมอบทันทีในประเทศไทย กับราคายางพาราตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศ
หัวเรื่อง ยางพารา -- ราคา -- ไทย;ยางพารา -- ราคา
จำนวนหน้า ด, 192 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 154-158
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544