ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิตินันท์ จิรานุกรม
ชื่อเรื่อง การบริโภคอาหารของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง บริโภคกรรม;โภชนาการ;อาหาร;เกษตรกรรมธรรมชาติ;เกษตรกร -- แง่โภชนาการ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 48 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [38]-41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544