ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริพันธุ์ ฟองกันทา
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรชาวบ้าน ในลุ่มน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง ป่าชุมชน -- เถิน (ลำปาง);การจัดการป่าไม้ -- เถิน (ลำปาง);โครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรชาวบ้าน;ลุ่มน้ำแม่มอก (ลำปาง)
จำนวนหน้า ญ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544