ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสื่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโครงการ รีซอร์ส เซ็นเตอร์ ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การศึกษาทางไกล -- เชียงใหม่;เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่;การค้นข้อสนเทศ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;อินเตอร์เน็ต
จำนวนหน้า 64 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [36]-38
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544